Thứ hai,  21/06/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 10-1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Ðến nay, sau chín năm chia tách, từ một tỉnh đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm nền kinh tế thấp, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tuy đã được tỉnh tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhưng do những điều kiện tự nhiên khó khăn riêng, nên đến hết năm 2013, Lai Châu mới có một xã đạt 15 đến 18 tiêu chí, 14 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí, 60 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, hơn 20 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đứng thứ 8 trong số 15 tỉnh khu vực miền núi phía bắc. Ðến hết năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu còn 27,22%.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lai Châu cần chọn một số tiêu chí quan trọng, tác động đến đời sống người dân mà cần đến ít vốn làm trước như các tiêu chí liên quan đến sản xuất, tiêu chí liên quan đến lao động, liên quan đến đời sống, đến trật tự xã hội. Lai Châu cần tiếp tục hoàn thiện thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tinh thần kiên trì, không nóng vội, vận động nhân dân cùng vào cuộc… Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, nguồn lực dành cho xây dựng nông thôn mới, cho xã miền núi sẽ được đầu tư tăng gấp đôi so với xã miền xuôi.

Theo Nhandan