Chủ nhật,  20/06/2021

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam góp phần nâng cao vị thế đất nước

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013, xác định phương hướng hoạt động năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Cao Phong, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam khẳng định, năm 2013, Ủy ban đã hoạt động tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc Việt Nam đã trúng cử vào Ủy ban Di sản thế giới, đây là thắng lợi to lớn cả về chính trị, ngoại giao và chuyên môn. Hồ sơ về Đờn ca tài tử Nam bộ được xây dựng đạt mức tiêu chuẩn và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bên cạnh đó, năm 2013 đánh dấu một bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam – UNESCO. Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai trong nhiệm kỳ của mình, chứng tỏ vị thế quan trọng của Việt Nam trong UNESCO. Việt Nam cũng đã tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả vào nội dung các kỳ họp hội đồng chấp hành191, 192 và Đại hội đồng lần thứ 37. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin cũng đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Năm 2014, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam xác định, UNESCO tiếp tục gặp khó khăn về tài chính nên cắt giảm nhiều chương trình, hoạt động, trong đó có những ưu tiên của Việt Nam. Khắc phục những khó khăn, Ủy ban có kế hoạch tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010 – 2015 trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, thông tin; đề án tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013 – 2018 đã được Chính phủ phê duyệt tháng 1/2013. Uỷ ban cũng đang xây dựng kế hoạch Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2019. Với vai trò là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới, Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình một cách tích cực, chủ động, đồng thời vận động UNESCO công nhận các hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An, quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nghiên cứu khả năng tham gia Công ước về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước (Công ước 2011).

Trong lĩnh vực khoa học, Ủy ban sẽ tiếp tục triển khai sáng kiến Mạng lưới xanh do Việt Nam đề xuất nhằm xây dựng một mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến quản lý các khu di sản và khu dự trữ sinh quyển thế giới trong các nước ASEAN và các nước đối tác. Các tỉnh Hà Giang và Lâm Đồng cũng sẽ được hỗ trợ xây dựng trình UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển…

Theo CPV