Thứ tư,  23/06/2021

Ngày 13/1, khai mạc phiên họp 24 của UBTV Quốc hội

Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-15/1.

Tại phiên họp đầu tiên trong năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật hải quan (sửa đổi); Luật phá sản (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và dự án Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân.

Tại phiên họp này, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 của các cơ quan của Quốc hội và cho ý kiến về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Theo VietnamPlus