Thứ ba,  19/10/2021

Phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Chiều 10-1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2014.

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo QH, các thành viên Ủy ban TVQH, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của QH; các vị ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban TVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2013, trọng tâm phối hợp công tác năm 2014. Theo đó, trong năm 2013, hai bên đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban TVQH vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Quá trình lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã huy động rộng rãi quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn dân, góp phần nâng cao sự đồng thuận trong xã hội. Năm 2013, QH đã thông qua 20 dự án luật và cho ý kiến 18 luật, trong đó có nhiều luật tác động trực tiếp đến định hướng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; liên quan quyền và lợi ích chính đáng nhất của nhân dân. Đây là lĩnh vực có nhiều hoạt động phối hợp giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Ủy ban TVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đã phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu QH; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp trong hoạt động giám sát. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH12 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương những kết quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp vừa qua giữa hai cơ quan. Chủ tịch QH cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện quy chế vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác tiếp xúc cử tri nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức; việc phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tổng hợp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa được chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên…

Nhấn mạnh năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, kế hoạch phát triển KT-XH năm năm (2011- 2015); năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Hai cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam cả ở trong nước và nước ngoài về Hiến pháp.

“Quan trọng là phải bảo đảm tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Thời gian tới, cần tích cực tham gia góp ý, thực hiện chức năng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với công tác xây dựng pháp luật”, Chủ tịch QH nêu rõ.

Ngoài ra, hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong việc nắm bắt, phản ánh và giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri; triển khai hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban TVQH sẽ phối hợp, tạo điều kiện để các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tham gia thường xuyên hơn các hoạt động giám sát của QH, Ủy ban TVQH.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua và khẳng định Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những điểm mới của Hiến pháp tới các tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban TVQH trong công tác giám sát.

Theo Nhandan