Thứ sáu,  06/08/2021
Cụm thi đua các Ban Đảng:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

LSO-Chiều 10/1/2014, tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm 9 đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2014.
Đại diện đơn vị cụm trưởng năm 2013 báo cáo tại hội nghị

Năm 2013, các cơ quan trong cụm đã tích cực chủ động tham mưu với Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, tuyên truyền, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, phong trào, hoạt động, tiêu biểu là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”…. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong cụm đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện giao ước thi đua năm 2013, 9/9 cơ quan trong cụm đạt số điểm từ 973 điểm trở lên/tổng số 1.000 điểm.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tuy nhiên năm 2013, nội dung các phong trào thi đua còn đơn điệu, chưa thực sự thu hút cán bộ, công chức, viên chức của mỗi cơ quan trong cụm tham gia; việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức các phong trào còn hạn chế; công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến tuy đã có nhưng chưa thường xuyên.

Đại diện các cơ quan trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2014

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng thời, tổ chức bình xét đơn vị xếp thứ nhất cụm là Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đơn vị xếp nhì cụm là Ban Dân vận Tỉnh ủy; xếp thứ ba gồm Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đơn vị đã thống nhất cử luân phiên Văn phòng Tỉnh ủy làm cụm trưởng cụm thi đua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm cụm phó cụm thi đua năm 2014. Đồng thời, hội nghị đã thông qua nội dung và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2014.

XUÂN HƯƠNG