Thứ sáu,  25/06/2021

Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2014

LSO-Ngày 10/1/2014, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương dự hội nghị tại Hà Nội (ảnh chụp qua màn hình)  

Năm 2013, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp đã có những chủ trương, giải pháp thiết thực, tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường. Nổi bật nhất là công tác dân vận của các lực lượng vũ trang, đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và nhân dân các huyện, xã biên giới, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự khu vực, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong công tác dân vận năm qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng chí chỉ rõ, trong thời gian tới, các cấp cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tư tưởng, nhất là các vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền lợi nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở…

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết khẳng định: công tác dân vận tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm cầu nối, tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng chí cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm, với các giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác dân vận năm 2014.

ĐÌNH QUANG