Thứ năm,  23/09/2021

Hội nghị trực tuyến: Quán triệt, triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

LSO - Ngày 11/1/2014, Ban Dân vận Trung ương (BDV TƯ) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BDV TƯ chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí : Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BDV Tỉnh ủy; Nông Thị Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và BDV các huyện, thành ủy.

                   
                
                  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ triển khai nội dung các Nghị quyết

Sau khi nghe triển khai nội dung của Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ban hành 12/12/2013) và các hướng dẫn thực hiện quy chế, quy định của BDV TƯ, đại diện lãnh đạo các điểm cầu đã tham gia thảo luận, đóng góp 11 ý kiến tập trung làm rõ các điểm nêu trong quyết định và bày tỏ mong muốn BDV TƯ quan tâm, xem xét khi ban hành hướng dẫn chỉ đạo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 2 Quyết định đã được triển khai. Qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và các vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời đề nghị Ban Dân vận các Tỉnh, Thành ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ, báo cáo cấp ủy, bàn trong tập thể, tổng hợp ý kiến và gửi lại trong tháng 1/2014. Đề nghị MTTQ Trung ương và các địa phương hết sức kiên trì, thận trọng, tạo được sự đồng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn, tiếp thu, đề xuất và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng chí mong muốn, khi 2 Quyết định này đi vào thực tiễn sẽ tạo ra một bước tiến bộ mới, một thành công trong công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới.

Tin ảnh: Ngọc Hiếu