Thứ sáu,  18/06/2021
Chuyển đổi vị trí việc làm:

Hiệu quả ở thành phố Lạng Sơn

LSO-Bằng sự nỗ lực và nghiêm túc việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi vị trí việc làm đối với cán bộ công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) theo tinh thần Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ đã đem lại những thành công nhất định trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Sau chuyển đổi không những tạo ra một bước ngoặt lớn trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, phát huy năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Sau 10 năm công tác tại UBND xã Mai Pha đến tháng 6 năm 2012, chị Nguyễn Ngọc Hà, cán bộ địa chính của xã được điều động chuyển công tác đến UBND phường Đông Kinh. Hơn một năm công tác tại đơn vị mới mặc dù chưa thông thuộc hết địa bàn, trong quá trình xử lý công việc đôi lúc có sự lúng túng nhưng theo chị thì những khó khăn đó có thể khắc phục sớm. Với chị, “cái được” lớn nhất sau khi chuyển đổi nơi làm việc cho chị sự năng động, linh hoạt hơn trong công việc. Bởi địa bàn phường Đông Kinh có tính chất, nguồn gốc về đất đai phức tạp hơn so với xã Mai Pha. Điều đó đòi hỏi chị phải tìm hiểu kỹ các thông tin và vận dụng nhiều hơn kiến thức chuyên môn khi giải quyết công việc. Hơn nữa tại đây, chị không chỉ làm những công việc đơn thuần như trước (xử lý hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) mà còn phụ trách thêm công tác quản lý đô thị. Điều này giúp chị mở mang hơn về trình độ chuyên môn. Tại nơi công tác mới, chị còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay từ những đồng nghiệp mới vì thế chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ địa chính phường Đông Kinh trao đổi nghiệp vụ công tác

Bà Ngô Bích Hợp – Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn cho biết: chuyển đổi vị trí công tác theo tinh thần Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ là một bước ngoặt lớn trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Từ khi thực hiện nghị định đến nay, thành phố đã thực hiện chuyển đổi 69 cán bộ là công chức, viên chức kế toán và quản lý ngân sách, địa chính thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các xã, phường. Trong đó, từ năm 2008 – 2011 chuyển đổi 31 trường hợp; năm 2012: 29 trường hợp; năm 2013: 9 trường hợp. Căn cứ vào tình hình công tác và đặc thù riêng thì một số cơ quan, đơn vị cũng thực hiện chuyển đổi, bố trí xắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ đảm bảo việc sắp xếp đúng trình độ được đào tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công việc. 

Bên cạnh đó, qua chuyển đổi vị trí việc làm còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố phát huy năng lực công tác. Nhiều người có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với điều kiện công tác mới, được cấp uỷ, đơn vị đánh giá cao. Qua theo dõi, đánh giá, hầu hết cán bộ, công chức được chuyển đổi đều khẳng định hiệu quả trong công tác chuyên môn sau chuyển đổi. Đặc biệt, tự nhận thấy việc chuyển đổi đã giúp bản thân mỗi cán bộ có sự phát triển, năng động, linh hoạt hơn trong công tác chuyên môn. Vì thế, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức khi được chuyển đổi đều yên tâm công tác, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo bà Hợp, việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức là phù hợp với tình hình thực hiện cải cách hành chính và chống các hiện tượng tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Để có được thành công trong công tác chuyển đổi vị trí việc làm trên đây, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã quan chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi một cách thường xuyên, nghiêm túc. Trong đó, thành phố đã áp dụng chuyển đổi một cách đảm bảo khách quan, khoa học, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ. Trong chuyển đổi đảm bảo không có các biểu hiện bè phái, không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế và được công bố công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tiếp theo, Phòng Nội vụ thành phố tiếp tục rà soát các vị trí phải chuyển đổi để tham mưu cho UBND thành phố thực hiện việc chuyển đổi đảm bảo theo quy định của Nghị định 158.

HÀ MY