Thứ ba,  22/06/2021

Tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế

Ngày 13/1/2014, Bộ Y tế có công văn số 135/BYT-TB-CT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra, cấp phép các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế.

Nội dung công văn nêu rõ, trang thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, có liên quan trực tiếp đến công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Để tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về trang thiết bị y tế; trong đó đề xuất áp dụng một số biện pháp quản lý mới như hình thức đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế, đồng thời qui định chặt chẽ hơn về hồ sơ pháp lý, yêu cầu về nhân sự chuyên môn, hồ sơ kỹ thuật theo hướng tăng cường cam kết và trách nhiệm của tổ chức đứng tên lưu hành và nhà sản xuất khi đưa trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường.

Trong khi chờ Nghị định được Chính phủ ban hành và đi vào cuộc sống, để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương thống kê, báo cáo tình hình các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế đã đăng ký và hoạt động trên địa bàn, gửi về Bộ Y tế trước ngày 25/2/2014.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nói trên tổ chức các đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế đã đăng ký và hoạt động trên địa bàn; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo qui định của pháp luật; không để tồn tại các công ty, doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện sản xuất, kinh doanh và gửi kết quả kiểm tra về Bộ Y tế.

Đặc biệt, Bộ Y tế lưu ý UBND các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nếu có trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế theo qui định.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn.

Theo CPV