Thứ sáu,  18/06/2021

Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo công tác báo chí năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; tham luận của các ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo công tác báo chí năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: Năm 2013, hoạt động báo chí diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Trên thế giới kinh tế phục hồi chậm; bất ổn chính trị – xã hội diễn ra ở một số nước; những căng thẳng về chủ quyền biển đảo tiếp tục diễn ra tại Châu Á… Trong nước, tình hình kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực, nhưng còn nhiều khó khăn. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc còn hạn chế. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đạt một số kết quả quan trọng bước đầu, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra…

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Chính phủ, Quốc hội, nhất là nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước với mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…; tích cực, chủ động tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật Đất đai với tinh thần trách nhiệm chính trị cao; tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Các sự kiện quan trọng, nhạy cảm, kể cả các sự kiện, tình huống phức tạp, được thông tin chủ động, kịp thời, khách quan, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của công chúng, định hướng dư luận xã hội.

Cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về hoạt động báo chí, góp phần khắc phục sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt hơn. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm hơn đến công tác Hội, xây dựng các đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia và Bảo tàng Báo chí Việt Nam; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

 

 Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Bên cạnh những mặt đã làm được, hoạt động báo chí năm 2013 còn những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục: Tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế gia tăng ở một số đơn vị báo chí, nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình giải trí, trang thông tin điện tử tổng hợp; một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng; vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng…

Các ý kiến tại Hội nghị đã xác định: Những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động báo chí có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cần được nhận thức sâu sắc và có giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực để nền báo chí của Việt Nam thực sự là nền báo chí cách mạng chân chính, vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Nhiều tham luận, ý kiến tập trung vào vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị – xã hội; tuyên truyền thực hiện Hiến pháp; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Hội nghị cũng thảo luận về kinh nghiệm tuyên truyền biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin để định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm…

Hội nghị đã bàn, thống nhất các giải pháp cơ bản nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các năm tiếp theo; kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của báo chí trong năm 2013; nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí trong năm 2014; yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần tích cực vào nhiệm vụ chung của công tác tuyên giáo là tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, thống nhất trong hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước. Những người làm báo cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, khả năng tác nghiệp nhằm hoàn thành trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề của nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban tổ chức Hội nghị xem xét, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến hợp lý, mang tính xây dựng của các đại biểu về các vấn đề liên quan phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí năm 2014 và những năm tiếp theo.

Theo CPV