Thứ hai,  02/08/2021

Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự năm 2013

LSO-Sáng 15/1/2014, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự, chính sách năm 2013 tới các đồng chí lãnh đạo lão thành của tỉnh, các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên là cấp trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể nhân dân tỉnh đang sinh hoạt đảng tại các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ huyện và thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp là báo cáo viên hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình đối ngoại của cả nước và của tỉnh trong năm 2013.  Trong đó nhấn mạnh, kinh tế của đất nước, của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi, hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và có bước cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

Các đại biểu dự hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, thông báo nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới các đại biểu về kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội các năm 2014, 2015.

XUÂN HƯƠNG