Thứ hai,  28/11/2022

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở xã Đình Lập: Từ quyết tâm đến hành động

LSO- Đảng bộ xã Đình Lập, huyện Đình Lập có 267 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ (18 chi bộ thôn bản, 4 chi bộ trường học). Nhận thức được việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên xã luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu này.

Ông Lý Văn Chiều, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trước hết là nhờ có sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân. Đảng ủy chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi đồng chí đều xác định rõ trách nhiệm của mình, từ đó làm cơ sở chỉ đạo các phong trào ở địa phương. Không chỉ vậy, Đảng ủy còn phân công cụ thể đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ nhằm hướng dẫn, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng tới các chi bộ, các tổ chức và quần chúng nhân dân.

Để giúp cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, Đảng ủy xã luôn chú trọng triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Người dân xã Đình Lập lựa chọn cây giống lâm nghiệp

Anh Lý Văn Thành, thôn Còn Đuống cho biết: Tôi vừa là đảng viên, vừa là trưởng thôn nên luôn nghiêm túc, gương mẫu trong học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Qua theo dõi tôi nhận thấy các cán bộ, đảng viên ở thôn tham gia học tập đều, nghiêm túc, qua đó nhận thức của mỗi người đều được nâng cao hơn.

Đảng bộ xã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, riêng năm 2017, kiểm tra được 3 chi bộ: Bình Chương 1, Tà Hón, Khe Vuồng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ở 2 chi bộ trường học. Qua kiểm tra không có tập thể nào vi phạm. Cùng với đó là việc chủ động nắm tình hình cơ sở, đặc biệt là dư luận xã hội, quán triệt cán bộ đảng viên cần chú ý đến việc phát ngôn, giữ mối đoàn kết nội bộ tránh xảy ra vi phạm…

Bên cạnh công tác Đảng, việc xây dựng nông thôn mới cũng được xã nỗ lực thực hiện. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, từ đó đến nay, Đảng ủy xã luôn quán triệt các chi bộ phải tiếp tục nghiêm túc trong chỉ đạo thực hiện, củng cố, giữ vững 19/19 tiêu chí đã đạt, phấn đấu nâng chất lượng các tiêu chí.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, thôn Khe Vuồng được Hội Liên hiệp phụ nữ xã chọn, giao xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với nội dung “3 sạch – sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”. Bằng những việc làm thiết thực của chi hội phụ nữ thôn và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân như: quét dọn đường làng ngõ xóm, xây lò đốt rác, vệ sinh nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, trồng hoa….do đó bộ mặt thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, thôn vẫn duy trì được việc đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, phấn đấu giảm hộ nghèo qua từng năm. Có lợi thế trồng rừng với các cây thông, keo… Đảng ủy chỉ đạo ban chi ủy các thôn tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc, cải tạo rừng, chú ý lựa chọn giống cây lâm nghiệp tốt, từ đó nâng cao giá trị kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập. Năm 2016 xã có 344 hộ nghèo trên tổng số hơn 830 hộ, thì đến nay, xã chỉ còn 199 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người là 26,5 triệu đồng/năm.

Với sự nỗ lực đó, kết quả đánh giá phân loại cuối năm 2017, Đảng bộ xã Đình Lập có 15/22 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhận xét: Những năm gần đây, Đảng ủy xã Đình Lập đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước đưa công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh trên địa bàn đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Đây là một trong những Đảng bộ được cấp ủy cấp trên biểu dương, trong đó 3 năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh.

THANH MAI