Thứ ba,  16/08/2022

Bàn giao Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng về Bộ Tổng tham mưu

Chiều 29/6, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng đã chủ trì Hội nghị bàn giao Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TC-ĐL-CL) từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, theo Quyết định số 1422/QĐ-BQP ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Cục TC-ĐL-CL và các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã triển khai nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tổ chức đánh giá, chuẩn bị mọi mặt để việc điều chuyển, bàn giao nguyên trạng Cục TC-ĐL-CL về trực thuộc Bộ Tổng tham mưu đạt chất lượng cao.

Nội dung bàn giao toàn diện trên tất cả các mặt công tác tham mưu, hành chính quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự. Bộ Tổng tham mưu thống nhất quản lý Cục TC-ĐL-CL, bảo đảm cục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị bàn giao, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Cục TC-ĐL-CL đạt được trong thời gian qua; biểu dương các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã làm tốt công tác chuẩn bị để bàn giao đạt chất lượng cao.

Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Cục TC-ĐL-CL tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu trong quản lý Nhà nước, chỉ đạo ngành và triển khai toàn diện các nội dung công tác TC-ĐL-CL trong Quân đội đạt kết quả tốt.

Cục TC-ĐL-CL cần duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trực SSCĐ; quản lý tốt bộ đội và cơ sở vật chất được giao;  tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cho bộ đội; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Theo baochinhphu