Thứ sáu,  12/08/2022
Thường trực HĐND tỉnh

• Triển khai chương trình công tác tháng 7/2018 •Kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

LSO- Chiều nay (3/7), Thường trực HĐND tỉnh họp triển khai chương trình công tác tháng 7/2018. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo về công tác chuẩn bị và dự thảo Chương trình làm việc Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, diễn ra trong hai ngày 12 và 13/7/2018 với 23 báo cáo và 19 nghị quyết sẽ được thông qua. Đặc biệt, đây là kỳ họp đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin để xử lý tài liệu. Văn phòng HĐND đã phối hợp với VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các điều kiện kỹ thuật để áp dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp, đồng thời ban hành văn bản gửi các đại biểu về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý họp HĐND.

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021”.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tô Hùng Khoa ghi nhận: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI được văn phòng, các ban HĐND tỉnh thực hiện chu đáo, đúng kế hoạch tiến độ. Đồng thời đề nghị: HĐND các huyện, thành phố tổng hợp câu hỏi chất vấn gửi về các sở, ngành cần gửi thêm về UBND tỉnh; các ý kiến chất vấn cần được tổng hợp, trình bày ngắn gọn, súc tích. Đây là kỳ họp đầu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng HĐND tỉnh cần rà soát, kiểm tra lại thật kỹ các điều kiện để kỳ họp diễn ra nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và việc nghiên cứu các đề tài khoa học từ năm 2010 đến nay; tiến độ thực hiện hỗ trợ xây dựng nhãn mác và thương hiệu của một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực nhằm nâng cao giá trị và tạo sức cạnh tranh trên thị trường… tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN).


Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ năm 2010 đến nay, Sở KHCN Lạng Sơn quản lý 92 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, chiếm 60% số đề tài, dự án được thực hiện. Trong đó, 9 đề tài, dự án cấp bộ, 83 đề tài dự án cấp tỉnh. Qua công tác kiểm tra, đánh giá của sở, có 75% đề tài, dự án được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến lâm sản sau thu hoạch, công nghệ sinh học. Công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần làm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của nông dân; góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận Sở KHCN đã tích cực triển khai, áp dụng các đề tài, dự án vào thực tiễn. Quá trình triển khai thực hiện nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ ý kiến sau các đợt giám sát, bám sát nội dung kết luận đưa ra. Đồng chí chỉ ra một số hạn chế như: một số đề tài, dự án khi đưa vào thực tiễn chưa phát huy hiệu quả; thiếu sự liên kết giữa đơn vị nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, nông dân; giai đoạn 2010 – 2017, một số đề tài chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến lãng phí. Việc phân định trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc đưa đề tài vào thực tiễn chưa rõ ràng. Đồng chí cũng ghi nhận các đề xuất của sở như kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này còn thấp nên chưa có nhiều đề tài chất lượng, phạm vi rộng lớn; cần có thêm cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp.

NGỌC HIẾU – THỤC QUYÊN