Thứ sáu,  19/08/2022

Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

Các hoạt động của công đoàn phải thực sự xứng đáng với chức năng chăm lo, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI).

Ngày 3/7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI) đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, trong thời gian 2 ngày, Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình về Dự thảo “Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”; tờ trình báo cáo tổng kết 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; tờ trình Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018; Tờ trình báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đánh giá công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở; hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành; tờ trình tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”…

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI)

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, thời gian vừa qua tổ chức công đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Chủ đề và những hoạt động của công đoàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu là các chương trình: Tết Sum vầy; Tháng Công nhân; Phúc lợi cho công nhân, người lao động…

Các cấp công đoàn đã chú trọng đến nhóm lao động yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, thu nhập thấp, có cuộc sống khó khăn… mang lại dấu ấn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục chú trọng đến những vấn đề có diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự… Các hoạt động của công đoàn phải thực sự xứng đáng với chức năng chăm lo, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; hướng tới đảm bảo cho người lao động có việc làm bền vững và thu nhập tương xứng với sức lao động.

Để đạt được mục tiêu quan trọng trên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, tổ chức công đoàn cần tham gia vào giải quyết vấn đề tiền lương của người lao động bằng nhiều cách thức khác nhau; chú trọng đến việc nâng cao tay nghề cho người lao động; quan tâm đến sự an toàn cho công nhân tại nơi làm việc; xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ; làm tốt phúc lợi xã hội cho người lao động…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Huân chương
Lao động hạng Nhì và Ba cho các cá nhân 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, công đoàn là sự lựa chọn tốt nhất của người lao động. Để đoàn viên, người lao động tin tưởng các cấp công đoàn cần lựa chọn những cán bộ có đủ trình độ, được người lao động tin yêu, quý trọng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, 6 cá nhân là lãnh đạo của tổ chức công đoàn đã vinh dự nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba vì đã có thành thích xuất sắc trong công tác công đoàn giai đoạn 2012-2016.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2018, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực của người lao động. Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn.

Các cấp công đoàn đã chủ động đàm phán, ký kết 337 thỏa thuận mới với các đối tác và triển khai đến đoàn viên và người lao động của 70.070 công đoàn cơ sở; có 1.260.053 đoàn viên, người lao động đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với giá trị đoàn viên được hưởng lợi tham gia chương trình là 449,1 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã trao 1.434 “Mái ấm công đoàn” với số tiền trên 47,3 tỷ đồng.

Theo Dangcongsan