Thứ ba,  16/08/2022

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Lạng Sơn giao ban 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (4/7), Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN), Ban Chỉ đạo 94 tỉnh tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại,
Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN và Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác TTĐN và đấu tranh, ngăn chặn, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quán triệt, thực hiện tốt các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chủ động nắm tình hình; kịp thời định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình; định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các nội dung có thông tin chống Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác TTĐN đạt được kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và Lạng Sơn với bạn bè quốc tế.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và công tác TTĐN còn một số hạn chế như: việc quản lý các trang mạng xã hội vẫn còn bất cập; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mức độ tinh vi, nguy hiểm trong các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; một số cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, để cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; vẫn còn các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người, chưa được xử lý kịp thời, triệt để gây dư luận xấu, dễ bị các đối tượng xấu kích động. Việc kết hợp giữa TTĐN và thông tin đối nội tuy được quan tâm nhưng vẫn còn thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình trong nước trên các báo điện tử, trang mạng xã hội, ảnh hưởng bất lợi đến công tác tuyên truyền đối ngoại của tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh: tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đấu tranh cho phù hợp; chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh trong năm 2018. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết tốt vấn đề chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, âm mưu sử dụng những vấn đề về biên giới, lãnh thổ, biển, đảo, vấn đề dân tộc, tôn giáo và những kẽ hở trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội để xuyên tạc, nói xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, làm tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, chỉ đạo, định hướng đối với một số vấn đề quan trọng, phức tạp, nảy sinh trên địa bàn.

PHÙNG KHIÊM