Thứ tư,  17/08/2022

PTSC: Doanh thu và lợi nhuận vượt hơn 20% so với kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí vẫn hết sức khó khăn, 6 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vẫn giữ vững hiệu quả hoạt động, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, với doanh thu và lợi nhuận vượt hơn 20% so với kế hoạch.

6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của PTSC ước thực hiện 6.700 tỉ đồng, đạt 129% kế hoạch 6 tháng, bằng 52% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 340 tỉ đồng, đạt 121% kế hoạch 6 tháng.

PTSC đã thực hiện tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu tư với tổng giá trị tiết giảm ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 là 17,62 tỉ đồng. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng; dịch vụ căn cứ cảng; dịch vụ cung ứng và quản lý kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ cơ khí dầu khí; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí; dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm… cho các công ty và nhà thầu dầu khí.

PTSC là nhà thầu EPCI nhiều công trình biển Việt Nam

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2018, dịch vụ cơ khí dầu khí của PTSC có sự tăng trưởng tốt, với doanh thu ước thực hiện là 3.623 tỉ đồng, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, PTSC tiếp tục tập trung hoàn thành phần công việc Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt và chuẩn bị nguồn lực để thực hiện các dự án tiềm năng khác; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các dự án công trình công nghiệp trên bờ như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án Nhà máy Kho cảng Hải Phòng, Dự án mở rộng Kho cảng Gò Dầu… đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của khách hàng; Tiếp tục tiếp cận, bám sát thông tin các dự án tiềm năng như: Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng FF – Giai đoạn 2, Báo Vàng, Kình Ngư Trắng/Vàng, Nam Du U Minh, Cá Voi Xanh xa bờ…

Bên cạnh đó, PTSC cũng đẩy mạnh việc tiếp cận và theo đuổi các dự án trên bờ bao gồm: Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mở rộng, Tổ hợp Cá Voi Xanh, Nhà máy Điện đồng phát Hồ Tràm, Nhà máy Xử lý khí Báo Vàng, Dinh Cố GPP2 và các dự án tiềm năng khác.

Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng doanh thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 869 tỉ đồng, đạt 64% kế hoạch năm. Lĩnh vực dịch vụ căn cứ cảng dầu khí, ước đạt doanh thu 758 tỉ đồng, đạt 56% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí ước đạt doanh thu 475 tỉ đồng, đạt 59% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…

PTSC tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành kho nổi FPSO Ruby II, FSO PTSC Biển Đông 1, FPSO Lam Sơn hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, thời gian uptime 6 tháng đầu năm 2018 đạt 100%.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 6.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỉ đồng. Qua đó, ước cả năm tổng công ty sẽ đạt doanh thu hợp nhất khoảng 13.000 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 770 tỉ đồng, bằng 110% kế hoạch năm./.

Theo Dangcongsan