Thứ ba,  09/08/2022

Bình Gia: Phát huy hiệu quả từ tuyên truyền miệng

LSO- Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Bình Gia đã có nhiều nỗ lực trong việc truyền tải thông tin đến người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đây, do nhận thức chưa cao, những hủ tục mê tín dị đoan gây ra nhiều mâu thuẫn bức xúc trong đời sống nhân dân xã Mông Ân. Ông Hoàng Văn Trang, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để nâng cao nhận thức cho người dân, Đảng ủy xã chỉ đạo, phân công các cán bộ tuyên truyền tích cực vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Trong quá trình tuyên truyền, đội ngũ tuyên truyền viên trực tiếp  tham gia lao động sản xuất với bà con để phổ biến các kiến thức mới, sử dụng tiếng dân tộc Nùng, Tày để vận động. Đến nay, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã ngày càng được củng cố, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền miệng có ý nghĩa quan trọng trong việc vận động, thu hút người dân cùng tham gia. Năm 2017, xã Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn NTM, đây là thành tích chung của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, trong đó phải kể đến đóng góp của những người làm công tác tuyên truyền miệng.

Ông Hoàng Văn Chầm, Bí thư Chi bộ thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cán bộ, đảng viên trong thôn đã nêu cao tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu hiến đất, đóng góp ngày công và quyên góp các khoản quỹ. Thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NMT, từ năm 2016, Ban Chi ủy thôn tuyên truyền, vận động người dân đóng góp được trên 60 triệu đồng và  860 ngày công để xây nhà văn hóa, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương.

Đảng ủy xã Mông Ân triển khai thực hiện kế hoạch tháng 7 năm 2018

Có thể khẳng định, tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong hoạt động tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò cầu nối không thể thiếu, là những người trực tiếp thông tin đến người dân.

Ông Hoàng Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Bình Gia cho biết: Hiện nay, huyện có 32 báo cáo viên cấp huyện và hàng chục tuyên truyền viên ở cơ sở. Đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật các chủ trương, nghị quyết, định hướng tuyên truyền của cấp trên, tình hình trong, ngoài nước, bản tin thông báo nội bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tuyên truyền được 389 cuộc cho gần 27 nghìn lượt người nghe. Nội dung tập trung vào đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền các ngày lễ lớn như kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Bình Gia (19/4)… Thông qua công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội của huyện nắm bắt được tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đóng góp ý kiến, tham mưu xây dựng kế hoạch định hướng tuyên truyền.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục bám sát  định hướng tuyên truyền của cấp trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng với phương châm “hướng về cơ sở” nhằm góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn đời sống.

PHƯƠNG DUNG