Thứ ba,  16/08/2022

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay 17/7/2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc…


Đồng chí Lý Văn Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, cấp uỷ các cấp đã hực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trên các mặt công tác. Cụ thể cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 48 tổ chức đảng, 110 đảng viên; giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng, 36 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng (kết luận 5 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 đảng viên (kết luận 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 trường hợp)…


Các đại biểu tham dự hội nghị

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, Đảng uỷ xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng thi hành kỷ luật Chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Việt với hình thức khiển trách; cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật 67 đảng viên. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ khác đã được uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện như: giải quyết tố cáo đảng viên; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp đảng viên, công dân; kiểm tra tài chính đảng; tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; chỉ đạo, đôn đốc cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018…

TÂN AN