Thứ sáu,  19/08/2022

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

LSOChiều nay (17/7), Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành có liên quan.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nông nghiệp có những bước phát triển cả về lượng và chất, giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích trồng trọt tăng gấp 2,25 lần so với năm 2008, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành rõ nét. Nhiều mục tiêu đến năm 2020 trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đến nay thực hiện đạt và vượt như: chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực, độ che phủ rừng, tỉ lệ lao động qua đào tạo… Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập người nông dân nông thôn tăng 2,5 lần so với năm 2008; mức độ hưởng thụ về văn hóa, y tế, giáo dục của người dân được cải thiện đáng kể. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai tích cực, hiệu quả. Vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, bảo vệ.


Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Trưởng đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện và đồng bộ. Đến nay tỉnh có 36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 1 xã đạt 8,65 tiêu chí (tăng 6,08 tiêu chí so với năm 2011). Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Lạng Sơn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế của tỉnh, đó là sản xuất chủ yếu quy mô nhỏ, vai trò chủ thể của nông dân chưa được phát huy tốt; chất lượng cụ thể hóa, thể chế hóa chương trình hành động của tỉnh, của đảng bộ xã còn chưa cụ thể, chưa có nhiều nội dung thiết thực; công tác quy hoạch có cố gắng nhưng chưa đồng bộ…Về mục tiêu đến năm 2025 và 2030, đồng chí cho rằng, tỉnh cần tiếp tục tập trung đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái được quan tâm hơn, trong đó chú trọng vấn đề môi trường nông thôn; quan tâm hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã từ vốn đến đào tạo, tập huấn; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện để người dân được tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn  khẳng định: Thời gian tới, trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X trên địa bàn tỉnh, những hạn chế và ý kiến góp ý của đoàn công tác qua khảo sát, làm việc với cơ sở và các ngành của tỉnh, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16 và sáng 17/7/2018, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương đã đến khảo sát thực tế tại một số địa bàn cơ sở; làm việc với Huyện ủy Chi Lăng, Hội Nông dân tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

PHÙNG KHIÊM