Thứ sáu,  12/08/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ quốc phòng

LSO-Sáng nay (20/7), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giữa kỳ của tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2016 – 2018).


Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Giai đoạn 2016 – 2018, các chương trình MTQG được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 36/207 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 17,4%; bình quân toàn tỉnh đạt 8,96 tiêu chí/1 xã. Tỉnh có 1/11 đơn vị cấp huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 3% so với đầu năm (năm 2016 là 3,58%, năm 2017 là 3,3%, 6 tháng đầu năm 2018 là 1,5%) vượt mục tiêu đề ra là giảm bình quân 3,06%/năm.

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên tập trung trao đổi, đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện, nêu lên những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, hạn chế. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn đề xuất với đoàn công tác đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương một số nội dung như: có cơ chế chính sách riêng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc để thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; ban hành hướng dẫn thống nhất các nội dung phân bổ vốn sự nghiệp hằng năm để các tỉnh chủ động triển khai, thực hiện; có chính sách ưu tiên tăng mức hỗ trợ các nguồn vốn trực tiếp trong chương trình xây dựng NTM cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn; xem xét, sửa đổi các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn của chương trình MTQG xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm các nội dung mà đoàn công tác quan tâm. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn: Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn lực cho tỉnh; tăng quyền chủ động cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Lạng Sơn và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện các chương trình MTQG, nhất là đối với công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, huy động các nguồn lực, nâng cao hiểu quả, hiệu lực toàn diện trên các mặt; đồng thời ghi nhận những ý kiến đề nghị của tỉnh, xem xét, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng Trung ương giải quyết.

NÔNG ĐÌNH QUANG