Thứ sáu,  12/08/2022

Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a T.Xmít thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ðoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Ô-xtrây-li-a do Ngài T.Xmít, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu, hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tham gia Ðoàn có: Chánh Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a C.Clu-ni Rốt; Ðại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam C.Chít-tích, cùng một số cán bộ Ðại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam.

Ngài T.Xmít sinh ngày 13-3-1967 tại Men-bơn, Ô-xtrây-li-a; là Cử nhân Thương mại, Ðại học Men-bơn; Chủ tịch Hạ viện thứ 30 của Ô-xtrây-li-a; thành viên Ðảng Tự do. Ngài T.Xmít nhiều năm được bầu là nghị sĩ khu vực Ca-xây, bang Vích-to-ri-a (từ năm 2001 đến 2016). Ông đã giữ nhiều chức vụ qua các thời kỳ: Trợ lý của Thủ tướng G.Hô-uốt (2007 – 2008); Cố vấn Tổng trưởng Ngân khố trong Chính phủ bóng của lãnh đạo phe đối lập M.Tơn-bun (2008 – 2009); Bộ trưởng Truyền thông trong Chính phủ bóng của lãnh đạo phe đối lập M.Tơn-bun (2009 -2010); Tổng trưởng/Trợ lý về vấn đề cải cách thuế và Phó Chủ tịch Ủy ban phát triển chính sách trong Chính phủ bóng của T.A-bót (2010 – 2015). Ông trở thành Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a từ ngày 10-8-2015 đến nay.

Ông có vợ và hai con.

Theo Nhandan