Thứ sáu,  19/08/2022

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (24/7), Ban tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong đó, hoàn thành việc theo dõi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy. Kết quả cấp tỉnh giảm 7 phòng, ban chuyên môn và tương đương tại 5 cơ quan khối Đảng, đoàn thể; giảm 3 đơn vị tại 3 cơ quan đơn vị sự nghiệp khối Đảng, đoàn thể; các huyện ủy, thành ủy giảm 11 đơn vị; tinh giản biên chế giảm 61 người, đạt 5,3% (chỉ tiêu đến năm 2021 là 10%). Đến nay, có 5/11 huyện, thành phố thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ huyện, 11 huyện, thành phố thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, công tác tổ chức đảng- đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện đồng bộ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ từ nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí và sử dụng cán bộ. Quan tâm giải quyết kịp thời, thường xuyên, đúng đối tượng về chính sách đối với cán bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được cấp uỷ các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ động theo dõi, rà soát, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực tham mưu thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị các cấp năm 2018; thực hiện tốt công tác cán bộ, từ nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đến thực hiện chính sách cán bộ; tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn giữa nhiệm kỳ 2015-2020; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ chức cơ ở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, phòng nội vụ các huyện, thành phố làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ…

  PHÙNG KHIÊM