Thứ năm,  29/02/2024

Thành phố Lạng Sơn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã được thông tin, bàn thảo nhiều vấn đề của địa phương.


Cán bộ xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hướng dẫn
người dân thực hiện thủ tục hành chính

Ông Nguyễn Phương Lâm, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố cho biết: Thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể thành phố tiếp tục thực hiện các kết luận, chỉ thị của các cấp về QCDC. Như Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thực hiện QCDC gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo 100% các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai QCDC ở cơ sở phù hợp với đơn vị mình và cụ thể hóa vào chương trình công tác hằng năm.

Năm 2017, thôn Quảng Trung 1, xã Quảng Lạc làm được 4 tuyến đường ngõ với chiều dài hơn 1.000 m với kinh phí trên 335 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp tiền mua nguyên vật liệu, hiến đất và ngày công lao động khoảng 250 triệu đồng. Kinh nghiệm của thôn Quảng Trung 1 là hạch toán chi phí làm đường công khai, minh bạch. Mỗi phần việc đều được ghi rõ nội dung thu, chi để thông báo trong các cuộc họp thôn. Bà con nhận thấy kinh phí được sử dụng đúng mục đích, hợp lý nên tự nguyện góp công, góp của làm đường. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, cách làm của thôn Quảng Trung 1 đã tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố, các phường, xã đã tiến hành thi công 14 tuyến đường ngõ với tổng mức đầu tư hơn 4 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 3,3 tỉ đồng.

Hay như đối với phường Hoàng Văn Thụ, thực hiện QCDC ở cơ sở được thể hiện qua việc người dân được tạo điều kiện thuận lợi bày tỏ chính kiến, trực tiếp bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở nơi cư trú. Đơn cử như trong đợt bầu cử khối trưởng vừa qua, ban công tác mặt trận các khối đã tuân thủ đúng quy trình bầu cử, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, ngay từ khâu giới thiệu người ứng cử. Nhờ làm tốt công tác nhân sự nên các khối bầu thành công khối trưởng ngay từ lần thứ nhất.

Không chỉ ở các xã, phường nói trên, QCDC ở cơ sở được các cấp, ngành, các đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai. Các cấp ủy Đảng đã đổi mới phương thức lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, nhiều nghị quyết của cấp ủy được đưa ra lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện thông báo các chương trình, dự án, tiến độ thực hiện và lấy ý kiến của người dân về phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư tích cực được triển khai.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố đã thành lập 3 đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị trực thuộc. Qua đây đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở, kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực; đồng thời chấn chỉnh những mặt còn hạn chế .

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố, 8 xã phường cũng như các cơ quan hành chính đều thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở, các vấn đề được công khai, minh bạch. Qua đó, đã khơi gợi sức dân chung tay thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng; hạn chế đơn, thư vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Từ đó tạo nền tảng để thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

THANH MAI