Thứ tư,  08/12/2021

Gần dân và lắng nghe thấu đáo ý kiến của nhân dân

Sáng 15-7, HĐND tỉnh Hà Nam khai mạc kỳ họp thứ chín, khóa XVII. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu ý kiến.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam.

Trong hai ngày diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Nam sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) sáu tháng cuối năm; công tác quốc phòng – an ninh; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo công tác của các ngành tư pháp và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp trước.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và đánh giá cao kết quả phát triển KT-XH của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. Trong đó những đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng hiệu quả, trách nhiệm, gần dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2014 và các năm tiếp theo. Tỉnh cần kịp thời đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, chính trị, tránh không để xảy ra biến động trong tình hình mới; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để khắc phục.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: QH đã quyết định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng và yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ doanh nhân và đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy cao độ nội lực, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ, đoàn kết quốc tế, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi vững chắc đà tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ấm mưu và ý đồ lấn chiếm chủ quyền của Trung Quốc vừa qua là rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng tới an ninh hòa bình ở khu vực, cũng như quan hệ láng giềng giữa hai nước. Chủ tịch QH nhấn mạnh: Với truyền thống hào hùng hàng nghìn năm lịch sử chiến đấu và chiến thắng giặc ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn bình tĩnh, sẵn sàng chuẩn bị mọi tình huống, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu tỉnh Hà Nam cần tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, chú trọng phát triển hạ tầng KT-XH, xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính quyền các cấp, phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường dân chủ cơ sở… HĐND và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cần chủ động đề xuất, tham gia ý kiến với các cơ quan trung ương để xây dựng các dự án luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND, Luật Giám sát… bảo đảm hiệu quả, chất lượng. HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, đổi mới phương thức tiếp công dân, gần dân hơn, lắng nghe thấu đáo ý kiến của nhân dân để xem xét, giải quyết các kiến nghị của đồng bào.

Theo Nhandan.vn