Thứ hai,  18/10/2021

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quân

Sáng 16-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng sáu tháng đầu năm 2014.

Theo đó, công tác thi đua-khen thưởng cùng phong trào thi đua quyết thắng được triển khai gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, với những việc làm nổi bật như: toàn quân chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phối hợp tổ chức, bảo đảm an toàn các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.

Công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong sáu tháng cuối năm tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của quân đội, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng về các đơn vị cơ sở…

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã giới thiệu 14 tập thể và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Theo Nhandan.vn