Chủ nhật,  24/10/2021

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ, Tổng lãnh sự

Ngày 16/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 22 Đại sứ, 7 Tổng lãnh sự Việt Nam trước khi nhận công tác tại nước ngoài trong nhiệm kỳ 2014-2017.

 

 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các Đại sứ mới được bổ nhiệm.
 Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ Trưởng cơ quan đại diện 2014-2017 là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là giai đoạn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển 2011-2020, tiếp tục tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong khi môi trường an ninh – phát triển của nước ta đang có những diễn biến phức tạp. Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng nặng nề hơn đối với công tác đối ngoại. Chủ tịch nước yêu cầu, hơn lúc nào hết, ngoại giao phải ở tuyến đầu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động ngăn ngừa xung đột, kiên trì giải pháp hòa bình, bảo vệ chủ quyền đất nước, huy động các nguồn lực bên ngoài, vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận ngoại giao vừa qua đã có các biện pháp xử lý tốt, đấu tranh hiệu quả với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó các cơ quan đại diện không trông chờ, ỷ lại, cần chủ động phù hợp với tình hình sở tại, tranh thủ và tích cực vận động sự ủng hộ của các nước và của cộng đồng quốc tế với Việt Nam, cả về chính trị, pháp lý, báo chí và dư luận. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng mà các Đại sứ phải luôn phải luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ, có hiệu quả cao.

Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và một số đối tác đặc biệt cả về chiều rộng và chiều sâu. Là người tiếp quản và trực tiếp vun đắp những thành quả ấy, các đại sứ, tổng lãnh sự phải có trách nhiệm duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ, làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa các mối quan hệ này, tạo thêm sự đan xen lợi ích, nhất là về chiến lược và kinh tế giữa Việt Nam và các đối tác phục vụ đắc lực các mục tiêu an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Nhấn mạnh cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài trong việc thúc đẩy và chủ động triển khai chủ trương hội nhập quốc tế mà Đại hội XI và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị đề ra, Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung cho các lĩnh vực hợp tác cụ thể, tìm giải pháp đột phá trong công tác xúc tiến thương mại để đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút vốn FDI, giới thiệu kinh nghiệm của các nước phục vụ mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện ngoại giao cũng cần chú trọng công tác bảo hộ công dân và phát huy nguồn lực quan trọng của kiều bào, tạo thành chỗ dựa tin cậy cả về tinh thần, thông tin, pháp lý cho bà con và doanh nghiệp nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh hướng về Tổ quốc, vì Tổ quốc.

Đánh giá cao kinh nghiệm làm công tác đối ngoại của các đồng chí được bổ nhiệm lần này, Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ, Tổng lãnh sự sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Dangcongsan.vn