Một góc thành phố Cao Bằng. 

Ngày 27/8, Tỉnh ủy Cao Bằng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (2008-2018) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ,nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh Cao Bằng về vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với khu vực phòng thủ đã được nâng lên.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm được triển khai bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng được đẩy mạnh hiệu quả.

Cụ thể, sau 10 năm, trên địa bàn tỉnh có 38 loại mô hình tự quản về bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 900 tổ thôn xóm, trên 460 tổ quần chúng. Tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 37.000 người.

Năm 2017, ngân sách địa phương dành hơn 11,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phòng thủ. Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục vận hành đúng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành trong các hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ; tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, nâng cao năng lực tham mưu và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần của khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, cơ sở chính trị vững mạnh nhất là ở các xã, thị trấn biên giới.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, làm cơ sở để củng cố, xây dựng các tiềm lực về quân sự-an ninh; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác bồi dưỡng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở được chú trọng; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận khu vực phòng thủ…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện; chọn một huyện làm trọng điểm để xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện từ đó có đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng tại địa phương./.