Thứ hai,  02/08/2021
Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh:

Phấn đấu giảm 3% trở lên tỷ lệ hộ nghèo

LSO-Sáng 21/7/2014, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh họp sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu về chương trình giảm nghèo. Cụ thể, đã thực hiện hỗ trợ về y tế, cấp thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số, hỗ trợ tiền điện… Đến thời điểm này, chưa phát hiện hiện tượng lợi dụng chính sách để vụ lợi cá nhân. 100% các chính sách giảm nghèo đều đến tay đối tượng nghèo và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, đã giải ngân được 98% vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo so với kế hoạch. Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ hộ nghèo cũng được triển khai có hiệu quả như: Chương trình 135, chương trình hỗ trợ theo Quyết định 28/2013/QĐ-UBND, chương trình hỗ trợ theo Quyết định 102/2009-QĐ-TTg; Chương trình hỗ trợ 2 huyện nghèo Bình Gia, Đình Lập; Chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ… Theo báo cáo đánh giá của các huyện, thành phố về thực hiện chỉ đạo phát triển sản xuất, an sinh xã hội, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giảm được 1,62% số hộ nghèo, dự kiến đến cuối năm giảm khoảng 3% số hộ nghèo trở lên.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo đề nghị: cần tập trung tăng cường tuyên truyền theo hướng có trọng tâm trọng điểm để đổi mới tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất, giải phóng tư tưởng trông chờ ỷ lại của người nghèo, khuyến khích các nhà đầu tư vào nông nghiệp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Chú trọng công tác rà soát hộ nghèo, rà soát các cơ chế chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách. Đồng thời rà soát hộ thiếu đói để chuẩn bị cứu đói cho mùa đông và dịp tết. Đẩy nhanh việc triển khai chương trình giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ ở 2 huyện Bình Gia và Đình Lập. Triển khai chương trình áp dụng hỗ trợ lãi xuất theo cơ chế của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là việc cấp thẻ BHYT liên quan đến lực lượng vũ trang và cựu chiến binh. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường quan tâm phối hợp chỉ đạo sơ, tổng kết, nhân rộng mô hình và thực hiện báo cáo thường xuyên cho ban chỉ đạo.

THANH HÒA