Thứ bảy,  19/06/2021

UBND tỉnh họp sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

LSO-Ngày 21/7/2014, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại hội nghị

Đánh giá 6 tháng đầu năm, các chính sách dân tộc như: Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, chính sách với người có uy tín trong cộng đồng dân cư… tiếp tục được triển khai đã góp phần khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến xung quanh các nội dung: triển khai, lồng ghép vốn của Chương trình 135 giai đoạn III với Chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vốn, con giống theo Quyết định 28 của UBND tỉnh… 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm về công tác dân tộc. Đồng thời chỉ đạo 6 tháng cuối năm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, giái pháp phát triển kinh tế – xã hội; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III, các dự án phát triển sản xuất. Cùng với đó thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 theo đúng kế hoạch.

KHÁNH TRANG