Thứ năm,  29/02/2024

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Người có uy tín là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; có ảnh hưởng rộng lớn đối với cộng đồng dân cư…

 

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nêu rõ: Hiện nay, nước ta có khoảng 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách phát triển toàn diện, tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số vươn lên, không cam chịu đói nghèo, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhiều chương trình đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số đã thực hiện có hiệu quả; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35% năm 2011 xuống còn 16,8%.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đạt được những thành tích như vậy có một phần đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; có ảnh hưởng rộng lớn đối với cộng đồng dân cư…

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp to lớn của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc phối hợp với chính quyền bảo đảm an ninh trật tự vùng dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mê tín dị đoan, chống truyền đạo trái phép…

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tặng quà cho các đại biểu là đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; chú trọng việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách.

Phó Thủ tướng yêu cầu người có uy tín tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan.

Ngoài ra, người có uy tín cần thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tích cực hưởng ứng, ủng hộ tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

 

Nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người có uy tín là nhân tố quan trọng góp phần giữ ổn định chính trị các vùng dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng lưu ý công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, vừa phục vụ cho yêu cầu lâu dài đồng thời gắn với nhiệm vụ giải quyết những vấn đề bức xúc mới nổi lên ở địa phương.

Bà Rịa-Vũng Tàu có 28 dân tộc thiểu số, chiếm gần 3% dân số toàn tỉnh. Trong đó, dân tộc Hoa có số lượng đông nhất là hơn 10.000 người, dân tộc Chơro là trên 8.400 người; các dân tộc Khơme, Tày, Nùng có từ 1.000-3.000 người, còn lại 23 dân tộc khác dưới 1.000 người. Dân tộc Chơro có thời gian cư trú lâu đời nhất, còn lại đồng bào dân tộc khác chủ yếu di cư từ các vùng miền khác nhau đến, sinh sống xen kẽ với đồng bào người Kinh và tập trung chủ yếu ở 5/8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành, Đất Đỏ và thành phố Vũng Tàu.

Theo Chinhphu