Thứ sáu,  18/06/2021

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI)

Ngày 22-7, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI). Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự, có hơn 5.000 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và 125 điểm cầu truyền hình ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

* Thái Nguyên hỗ trợ, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Mông

Ngày 22-7, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI). Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự, có hơn 5.000 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và 125 điểm cầu truyền hình ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hội nghị nghe báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đi sâu về sự cần thiết ban hành Nghị quyết; đánh giá tình hình 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về văn hóa; mục tiêu quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.

Báo cáo viên đã đi sâu phân tích, đánh giá những thành tích nổi bật trong xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị cơ sở, bảo đảm tốt đời sống vật chất, kết hợp với xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ. Thiết chế văn hóa trong các đơn vị quân đội ngày càng được củng cố và phát triển đồng bộ. Nhiều đơn vị đã trở thành điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân. Các cơ quan chức năng trong quân đội luôn đi đầu trong đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, tư tưởng thù địch chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các kết luận và các vấn đề được định hướng tại Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI) và Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI).

* Tỉnh Thái Nguyên hiện có 18 xã của các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Ðịnh Hóa, Ðồng Hỷ có đồng bào dân tộc Mông sinh sống với 1.520 hộ, 7.775 nhân khẩu. Thời gian qua, Ðảng, Nhà nước và tỉnh đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc Mông. Ðể tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Ðề án “Phát triển kinh tế – xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm khó khăn có đồng bào dân tộc Mông sinh sống đến năm 2020”. Theo đó, với tổng kinh phí dự kiến hơn 116,5 tỷ đồng sẽ hỗ trợ 26 xóm, bản của 15 xã thuộc bốn huyện miền núi, vùng cao Thái Nguyên gồm Võ Nhai, Ðồng Hỷ, Phú Lương, Ðịnh Hóa xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, cung cấp vật tư, giống phục vụ sản xuất, chăn nuôi để nâng cao đời sống đồng bào… Ðồng thời, tỉnh tập trung tuyên truyền để từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào Mông về ứng dụng khoa học kỹ thuật, sinh đẻ có kế hoạch; phát huy tinh thần đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kiên quyết đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu giảm nghèo khu vực đồng bào Mông bình quân mỗi năm 7% trở lên. Năm 2014, tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư các tuyến đường giao thông đến các xóm, bản theo tiêu chí đường nông thôn mới với số lượng 16 công trình. Trong các giai đoạn 2014 đến 2015 và 2016 đến 2020, tỉnh tiếp tục dành nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu về điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt tập trung, lớp học, nhà văn hóa… ở địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Theo Nhandan.vn