Thứ tư,  23/06/2021

Thủ tướng, Chủ tịch QH gặp mặt các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm.

Chúc mừng các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là một vinh dự song trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề trước đất nước, trước nhân dân.

Khái quát một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, từ những thành tựu khá toàn diện mà đất nước ta đạt được trên các lĩnh vực, lòng tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta ngày càng được củng cố vững chắc hơn và cũng từ những thành tựu đạt được đã đưa vai trò, vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất lớn của ngành ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục tiêu đề ra là phải giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ cho mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước; bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ðể thực hiện mục tiêu này, các nhiệm vụ được xác định là phải xây dựng nhà nước pháp quyền; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cùng với phát triển kinh tế, phải thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh…

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm phát huy mạnh mẽ những kết quả, truyền thống tốt đẹp của ngành ngoại giao; tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo đó, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước hết phải nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước trên các lĩnh vực; những gì có lợi cho nhân dân, cho đất nước phải hết sức nỗ lực làm. Ðặc biệt, coi trọng hoạt động ngoại giao chính trị; tăng cường, làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường của Việt Nam, nhất là lập trường chính nghĩa trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; hết sức quan tâm việc vận động các nước ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với các đối tác.

Cùng với đó là chú trọng hoạt động ngoại giao kinh tế, trước hết là tìm mọi cách mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhất là thu hút đầu tư vào những ngành sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch; lưu ý thu hút vốn ODA, thu hút khách du lịch tới Việt Nam. Ðồng thời, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, an ninh-quốc phòng giữa Việt Nam với các nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức quan tâm công tác bảo hộ công dân, xây dựng các tổ chức để gắn kết kiều bào, hỗ trợ kiều bào trong làm ăn, học tập, sinh sống; gìn giữ văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam; hướng kiều bào về cội nguồn quê hương đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khi nhận nhiệm vụ cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Chiều 22-7, tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Bối cảnh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi các nhà ngoại giao cần tranh thủ các cơ hội hợp tác có lợi cho cả đôi bên trên các mặt, khôn khéo vượt qua thách thức, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch QH nêu rõ: Nhân dân ta và nhân loại trên thế giới đều yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn hợp tác. Vì vậy, các nhà ngoại giao cần thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước, làm cho thế giới hiểu sâu sắc về con người, văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện ngoại giao cần quan tâm kiều bào, chăm lo bảo hộ công dân, đặc biệt chú ý việc mở các lớp dạy tiếng Việt cho các thế hệ kiều bào.

Chủ tịch QH tin tưởng, với truyền thống ngoại giao và kinh nghiệm, các Ðại sứ, Trưởng đại diện cơ quan ngoại giao ở nước ngoài sẽ phát huy hết sức mình, tăng cường thúc đẩy hợp tác nghị viện, tranh thủ sự ủng hộ của QH các nước cho sự phát triển trong nước, cũng như phối hợp để tổ chức thành công Ðại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) vào năm 2015 tại Hà Nội.

Theo Nhandan.vn