Thứ sáu,  23/07/2021

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2014

LSO-Ngày 23/7/2014, UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Xuân Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân. Cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 610 buổi cho trên 27.300 lượt người. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ được kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Điển hình, trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh đã huy động trên 6.000 cán bộ, chiến sỹ; 49 phương tiện ô tô, 11 xuồng máy tham gia ứng cứu, giúp đỡ hơn 5.000 hộ dân và vận chuyển hàng trăm tấn vật dụng, hàng hóa về nơi an toàn… Hội nghị đã tập trung thảo luật, nêu lên những hạn chế tồn tại, thống nhất phương hướng, giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đồng thời yêu cầu cơ quan quân sự các cấp, Ban CHQS các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cần khắc phục. Trước mắt, các đơn vị phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014 và những năm tiếp theo.

ĐÌNH QUANG