Thứ ba,  22/06/2021

Họp Ban tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 14

LSO-Ngày 23/7/2014, Ban tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 14, năm 2014 tại tỉnh Lạng Sơn đã họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật chỉ đạo cuộc họp.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban tổ chức đã bàn sâu công tác chuẩn bị và thống nhất kế hoạch từ khâu gửi giấy mời, tổ chức nhận ảnh, tổ chức chấm, chọn ảnh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Lễ khai mạc…. và công tác tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau liên hoan. Qui mô liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 14 năm 2014 tại tỉnh Lạng Sơn gồm 15 tỉnh tham gia. Đề tài lần này là: “Đất nước- con người miền núi phía Bắc hôm nay.” Liên hoan được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25/8/2014, do Lạng Sơn đăng cai là cơ hội để để các nhà nhiếp ảnh phát huy tiềm năng sáng tạo, công bố các tác phẩm nhiếp ảnh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói chung, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước. Đồng thời chọn lọc những tác phẩm tốt, góp phần vào vốn tư liệu quí dành cho công tác tuyên truyền, giáo dục tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

M.V.H