Thứ sáu,  25/06/2021

Tăng cường phối hợp công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo

Sáng 23-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền (TT, TT) biển, đảo giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với các bộ, ban, ngành T.Ư và các cơ quan chủ quản báo chí. Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Tới dự, có đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư, cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng.

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, Tổng cục Chính trị luôn chấp hành và chủ động triển khai, hướng dẫn trong toàn quân chủ động, tích cực phối hợp các bộ, ban, ngành ở T.Ư, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp TT,TT, định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trước diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là trong đấu tranh ngăn chặn việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng biển nước ta.

Các bộ, ban, ngành ở T.Ư, địa phương, các lực lượng liên quan phối hợp Tổng cục Chính trị trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, kết hợp giữa đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh trên thực địa, đấu tranh dư luận, giữa tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại. Tổng cục Chính trị nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí thông tin đại chúng, phát huy có hiệu quả công tác TT, TT, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng…

Trong đấu tranh dư luận và vận động quốc tế, các cơ quan đã chú trọng việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình Biển Đông, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và thiện chí của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề về chủ quyền biển, đảo. Kịp thời thông tin, đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận quốc tế trong đấu tranh bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò”, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam…

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phối hợp thực hiện công tác TT,TT biển, đảo. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với các cơ quan, tổ chức liên quan ở T.Ư trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (theo Quyết định số 168-QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư), Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường và cụ thể hóa hoạt động phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm cho công tác TT,TT; xây dựng, bổ sung và cụ thể hóa quy chế, cơ chế, chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị và các bộ, ban, ngành ở T.Ư về công tác TT,TT trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chủ động phối hợp TT,TT đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái lợi dụng việc Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và tình hình an ninh nội địa để chống phá ta…

Theo Nhandan.vn