Thứ bảy,  12/06/2021
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

Gắn với xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngày 24/7/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMT). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Năm 2000, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia NS&VSMT nông thôn với mục tiêu đến năm 2020 tất cả cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60lít/người/ngày, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và thực hiện vệ sinh cá nhân, giữ sạch vệ sinh môi trường làng, xã. Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các bộ, ngành, lãnh đạo UBND các cấp, chương trình NS&VSMT nông thôn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ước tính hết năm 2014, toàn quốc có tỷ lệ nông dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 84%; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 62,5%; tỷ lệ trạm y tế có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 96%; trường học là 90%.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMT nông thôn theo Quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 6/2014, trong toàn tỉnh: tỉ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 81,9%; tỉ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 33,1%; tỉ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 74,7%; tỉ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 74,7%; tỉ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 24%.

Thảo luận tại hội, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, và nêu những khó khăn trong việc thực hiện chương trình NS&VSMT nông thôn như: công tác quy hoạch; quản lý khai thác các công trình nước sinh hoạt; kinh phí để nâng cấp các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc đưa NS&VSMT về nông thôn. Với mục tiêu đến năm 2020 nước ta sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp, bởi vậy chương trình NS&VSMT nông thôn là một trong những vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình NS&VSMT nông thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, thay đổi nếp sống của họ về NS&VSMT nông thôn. Cùng đó, ban hành các văn bản pháp luật liên quan việc quản lý vận hành các công trình; xây dựng mô hình thực hiện điểm về cấp NS&VSMT; có những đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho chương trình. Đặc biệt, các địa phương cần rà soát lại các quy hoạch phù hợp với chương trình xây dựng cơ chế tại chính hợp lý; cần gắn với xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để hoàn thiện chương trình NS&VSMT nông thôn đã đề ra.

ĐỖ HOẠT