Thứ bảy,  12/06/2021

Hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban TƯ MTTQ và VPCP

Chiều 25/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã có buổi làm việc để rà soát tiến độ thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quy chế hợp tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong 16 nội dung công việc cần triển khai, đã có 15 việc đang triển khai, chỉ còn 1 việc chưa triển khai thực hiện.

Một số nội dung công việc quan trọng mà 2 cơ quan đang tập trung làm và đã đi vào nề nếp là phối hợp xây dựng Đề án “Phổ biến, học tập và thi đua cùng các điển hình tiên tiến”; triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; phối hơp thực hiện “Chỉ thị Tổng rà soát chính sách đối với người có công giai đoạn 2014-2015”; về kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương kiên quyết khắc phục việc khai thác cát trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng; công tác quản lý các hội và tổ chức thành viên…

Qua công tác rà soát, một số công việc tồn đọng trong xây dựng kế hoạch giữa MTTQ Việt Nam và các bộ là việc phối hợp nghiên cứu khảo sát các mô hình tốt về trường dạy nghề, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở chăm sóc sức khỏe của các tôn giáo; khảo sát mô hình tốt về cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần của các tổ chức tôn giáo; nghiên cứu, báo cáo về chế độ phụ cấp đối với Trưởng các ban Công tác mặt trận ở khu dân cư.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Kim nhấn mạnh, một trong những nội dung công tác mà MTTQ Việt Nam và các bộ đang triển khai thực hiện là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tổng rà soát chính sách với người có công.  Hiện đã có 62/63 tỉnh, thành phố tổ chức khảo sát thí điểm và đã có 23 địa phương gửi báo cáo Trung ương về tiến độ rà soát. 

Ông Vũ Trọng Kim cũng đề nghị VPCP có văn bản đôn đốc Bộ Nội vụ về việc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, tham mưu, quyết định hệ số phụ cấp tối thiểu đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm và chủ động trong việc tham gia xây dựng, triển khai các Chương trình giám sát do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì thực hiện; chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam xây dựng Đề án đổi mới cơ chế tài chính của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Đánh giá cao công tác phối hợp hiệu quả giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ và VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh sẽ tiếp thu các ý kiến về những công việc triển khai còn chậm hoặc chưa triển khai trong công tác phối hợp giữa 2 cơ quan. Trong phiên họp Chính phủ tháng 7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ về những nội dung cần quan tâm phối hợp giữa Chính phủ với MTTQ Việt Nam.

Về công tác phản biện, giám sát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị cần tổ chức khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, đề cao công tác phối hợp, tránh chồng chéo, gây lãng phí và quá tải. “Bộ máy kiểm tra ở cơ quan Đảng, Quốc hội, thanh tra ở cơ quan Nhà nước và các đơn vị thuộc MTTQ Việt Nam trong thực hiện giám sát cần tránh tình trạng trùng lắp và quá tải cho đối tượng giám sát”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên chỉ rõ.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng đồng chí Nguyễn Huy Anh (Vụ III-VPCP) bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa VPCP và Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Theo chinhphu.vn