Thứ hai,  02/08/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 28-7, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật tiếp các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự tiếp có Trưởng ban Ðối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng T.Ư Ðảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, được chuẩn bị hành trang kỹ càng, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Tổng Bí thư nhắn nhủ các vị Ðại sứ, Trưởng đại diện phải nắm vững và thực hiện nhuần nhuyễn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, là đại diện của quốc gia, dân tộc, thay mặt Ðảng, Nhà nước xử lý, giải quyết mọi công việc liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; làm tốt chức năng thông tin, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất; đồng thời góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; làm tốt công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ tâm tư tình cảm, quan tâm giúp đỡ, động viên bà con hướng về quê hương đất nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng cả công tác đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa…, cả trên phương diện song phương và đa phương.

Muốn vậy, các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển đất nước mà Ðảng, Nhà nước ta đã đề ra, đặc biệt là đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong từng thời kỳ, thời điểm, trước diễn biến tình hình hết sức mau lẹ, phức tạp, cần nắm vững chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước, để xử lý, giải quyết công việc cho hiệu quả, Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư nhắc nhở các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện được giao nhiệm vụ ở địa bàn nào thì phải nắm vững tình hình ở địa bàn đó, hiểu sâu sắc về văn hóa, con người, phong tục tập quán của nước sở tại… từ đó thấy rõ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và thực hiện cho tốt. Tổng Bí thư chỉ rõ, các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần nắm vững và thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khôn khéo, linh hoạt, góp phần đắc lực vào việc giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không ngừng vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế. Tổng Bí thư mong muốn các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên quan tâm công tác nghiên cứu, đề xuất, bổ sung phát triển đường lối đối ngoại của Ðảng, Nhà nước, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị Ðại hội XII của Ðảng.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chăm lo xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, vững mạnh, xứng đáng là hình ảnh thu nhỏ của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, giữ vững niềm tin, không để bị chuyển hóa, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Ðảng, đoàn thể, làm tốt công tác quản lý nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Trong không khí thân mật, cởi mở, các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Ðảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, đây là niềm tự hào nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Các vị Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương ở trong nước; xin hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, làm tốt công tác đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, cả trên phương diện song phương và đa phương, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác dự báo tình hình, tham mưu với Ðảng, Nhà nước, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Nhandan.vn