Thứ tư,  23/06/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chiều 29-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (KHKT) nhằm đánh giá kết quả, đề ra phương hướng phối hợp công tác giữa Chính phủ và Liên hiệp các Hội KHKT thời gian tới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tập hợp được nhiều trí thức có uy tín, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia tư vấn, phản biện xã hội các đề án, chính sách lớn ở tầm quốc gia, có tính chất liên ngành, đa ngành…, có tác dụng tích cực, góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học giúp Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xem xét trước khi quyết định các vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách, các dự án đầu tư quan trọng. Bên cạnh đó, Liên hiệp tiếp tục phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, góp phần vào việc nâng cao dân trí và đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả mà Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đạt được trong thời gian qua… Thủ tướng khẳng định, Chính phủ hết sức ủng hộ, phối hợp và sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Liên hiệp tiếp tục phát triển và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của mình, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp CNH, HÐH, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Ðảng và Nhà nước về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cũng như chức năng giám định xã hội, tư vấn, phản biện xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Thủ tướng bày tỏ, trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức chú ý lắng nghe, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến; càng phát huy dân chủ, càng nghe được nhiều ý kiến, càng tranh luận thì việc tiếp cận chân lý càng tốt, càng hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế về KHKT; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học; quan tâm tới hoạt động lựa chọn, tôn vinh những trí thức, những nhà khoa học giỏi, có nhiều đóng góp cho KHKT, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam và lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

* Chiều 29-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp thân mật GS Ngô Bảo Châu và nhóm đối thoại giáo dục, tiếp thu các ý kiến phát triển nền giáo dục Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của các nhà khoa học đối với đất nước, trong đó có GS Ngô Bảo Châu đối với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã khơi dậy phong trào học toán. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Ðề án đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo, tập trung đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trước hết là giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả.

Thủ tướng cho rằng, giáo dục ở bậc đại học và dạy nghề nước ta vẫn còn thấp so với quốc tế, nhất là thực hành, tư duy thực tiễn. Do vậy, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc đại học, bảo đảm học sinh ra trường được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Thủ tướng đề nghị GS Ngô Bảo Châu và nhóm đối thoại giáo dục tiếp tục tư vấn, góp ý để hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục, đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ hết sức quan tâm và tạo điều kiện để Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát triển.

Báo cáo Thủ tướng, GS Ngô Bảo Châu cho biết, qua ba năm hoạt động, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã phát triển rất tốt, nhất là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước. GS Ngô Bảo Châu kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng học toán, dạy toán ở cấp phổ thông và đại học cũng như phổ biến kiến thức khoa học cho công chúng. Bên cạnh đó, nhóm đối thoại về giáo dục cũng kiến nghị Chính phủ có cơ chế để thu hút ý kiến của các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, nhất là các góp ý về tính giải trình và minh bạch trong các trường đại học.

Theo Nhandan.vn