Thứ ba,  22/06/2021

UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013

LSO-Ngày 30/7/2014, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật Đất đai năm 2013 bao gồm 14 chương, 212 điều. Trong thời gian 1,5 ngày (ngày 30 và sáng 31/7) diễn ra hội nghị, qua trình bày, giới thiệu của báo cáo viên Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu được tiếp thu các nội dung của Luật như: giới thiệu về một số vấn đề chung; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; giám sát, theo dõi, đánh giá, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; quy định về địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai; giới thiệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về giá đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, tiến hành trao đổi, thảo luận làm rõ những vướng mắc cần giải quyết khi thực hiện Luật Đất đai, những tồn tại cần giải quyết về vấn đề kế thừa khi thực hiện luật cũ và luật mới.

Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là đạo luật quan trọng thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ngay sau hội nghị này sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Đất đai năm 2013 đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; xác định nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã được nêu cụ thể tại Kế hoạch số 21/KH – UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân; thấy rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh lúng túng trong quá trình triển khai thi hành Luật.

HỒ XUÂN HƯƠNG