Thứ năm,  24/06/2021

Chủ động phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia dựa trên vị thế đất nước và luật pháp quốc tế

Chiều 30- 7, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng tới thăm và dự lễ bế giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chúc mừng các học viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2013 – 2014 của Học viện Quốc phòng. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP – AN) là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong nhiệm vụ chung đó, Học viện Quốc phòng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối, quan điểm của Đảng về QP – AN vào công tác huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học. Học viện đã luôn tích cực, chủ động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đi đầu trong nghiên cứu, xây dựng, đổi mới hệ thống chương trình, nội dung đào tạo, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang, cán bộ chủ chốt các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố QP- AN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Đối với nước ta, trong thời điểm này cũng như trong thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong thời gian qua, chúng ta đã bình tĩnh, khôn khéo xử lý các vấn đề nảy sinh, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định của đất nước. Với quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị và môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi phải tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, củng cố hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước vì lợi ích cao nhất của dân tộc và Tổ quốc chúng ta.

Chủ tịch QH cho rằng, sự nghiệp QP – AN bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài, đòi hỏi phải thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về QP – AN. Phải kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế với nhiệm vụ QP – AN; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ QP – AN với hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch QH lưu ý, cần quán triệt sâu sắc đường lối độc lập, tự chủ, kiên trì chính sách đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa; vận dụng nghiêm túc, linh hoạt nguyên tắc “đối tác, đối tượng”, mở rộng, tăng cường đối tác, chủ động hóa giải đối tượng “thêm bạn, bớt thù”, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị lệ thuộc, bị cô lập; phải có biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi chiến tranh, giữ vững hòa bình, ổn định lâu dài.

Trong phòng thủ quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia không được phòng ngự, tự vệ một cách thụ động, mà phải chủ động dựa trên vị thế của đất nước, vào luật pháp quốc tế để xử lý các vấn đề với thái độ bình tĩnh, khôn khéo, phát huy sức mạnh tổng hợp, giành thắng lợi từng phần để đi đến thắng lợi hoàn toàn – Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Võ Tiến Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết: Năm học 2013 – 2014, Học viện đã mở lớp đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược khóa 7, các khóa ngắn hạn và các lớp đào tạo sau đại học cho 274 sĩ quan cao cấp là cán bộ chủ chốt các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng; các học viện, nhà trường trong quân đội. Học viện cũng đã tổ chức bốn khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 243 đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thuộc diện Trung ương quản lý.

Theo Nhandan.vn