Thứ hai,  02/08/2021

Giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc T.Ư

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc T.Ư và T.Ư các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, xác định những mặt thuận lợi và khó khăn tác động đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc T.Ư và T.Ư các tổ chức chính trị – xã hội; tình hình tư tưởng, những vấn đề nổi cộm trong các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua… Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc của nhân dân để kịp thời tham mưu giúp các cấp, các ngành giải quyết, không để hình thành những điểm nóng, những vụ việc phức tạp, nổi cộm lan rộng… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Theo Nhandan.vn