Thứ năm,  24/06/2021

Nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 31-7, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức giao ban chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ðồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy, dự.

Với chủ đề “Cách làm, kinh nghiệm của cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, nhiều đại biểu đã báo cáo kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thay mặt Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần quán triệt, triển khai sâu rộng, nghiêm túc hơn nữa các chủ trương của Trung ương, của thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ðẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng nền nếp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục kịp thời thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng bằng những giải pháp, nội dung, lộ trình cụ thể, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải thật sự gương mẫu, chịu sự giám sát của tập thể, của quần chúng. Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, Ðoàn Thanh niên, thanh tra nhân dân tham gia giám sát quy chế tài chính, việc bổ nhiệm cán bộ trong đơn vị; lắng nghe tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân.

Theo Nhandan.vn