Thứ ba,  22/06/2021

Bồi dưỡng, tập huấn công tác dân vận năm 2014

LSO-Ngày 1/8/2014, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn công tác dân vận năm 2014 cho các đồng chí là đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, UBND, Ban Dân vận của 11 huyện, thành phố.
Học viên tham gia hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được tiếp thu chuyên đề về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, tập trung tìm hiểu quan điểm của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phương châm, phương pháp trong tổ chức thực hiện; hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản và tổ chức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; xây dựng quy chế, quy định đối với các hoạt động ở cơ sở, nơi làm việc … Ngoài các chuyên đề lý luận, lớp tập huấn còn tiến hành trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay và hiệu quả trong công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua lớp học này, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong thực hiện công tác dân vận. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng.

XUÂN HƯƠNG