Thứ hai,  14/06/2021

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 9 (khóa XI)

Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Bình Định, An Giang, Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị T.Ư lần thứ 9 (khóa XI).
Giờ thực hành của học viên tại Xưởng cắt gọt kim loại, Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (Nghệ An).

■ Nghệ An nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Tại các hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt được giới thiệu, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các kết luận, ý kiến chỉ đạo quan trọng khác về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường…

Tại các hội nghị, cấp ủy đảng các địa phương đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tổ chức triển khai.

★ Tháng 7-2014, tỉnh Nghệ An giải quyết việc làm cho thêm 3.200 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay lên 19.850 người.

Nghệ An là địa phương có số người trong độ tuổi lao động đông, trình độ và kỹ năng nghề nghiệp hạn chế cho nên nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động là rất khó. Tại một số huyện trong tỉnh, nhiều nhất là ở các vùng nông thôn, xuất hiện tình trạng người dân, nhất là thanh niên rời quê hương vào các tỉnh miền nam tìm kiếm việc làm.

Hiện tỉnh Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn trong giải quyết việc làm cho lao động. Nguyên nhân là do các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phát triển hằng năm tại địa phương ít, nhu cầu tuyển dụng lao động không nhiều; trình độ, kỹ năng của lao động hạn chế, chiếm phần lớn là lao động thủ công, chưa qua đào tạo hoặc có đào tạo nhưng chưa chuyên sâu.

Tại một số địa phương trong tỉnh trước đây đã có các mô hình chuyển đổi nghề và dạy nghề cho lao động nông nhàn ở nông thôn với mong muốn lao động tìm kiếm được việc làm, tuy nhiên nhiều mô hình đã thất bại do đào tạo không gắn với giải quyết việc làm, không tìm được đầu ra cho sản phẩm.

Khắc phục hạn chế kể trên, Nghệ An đang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bằng nhiều giải pháp như khuyến khích mở rộng, phát triển mới các doanh nghiệp; định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ cho lao động học nghề; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện để lao động nông thôn được đi xuất khẩu lao động, coi đây là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động nông nhàn tại địa phương. Với nhiều hỗ trợ từ địa phương và các ngành liên quan, từ đầu năm đến nay đã có 6.250 lao động trong tỉnh Nghệ An đi xuất khẩu lao động.

Theo Nhandan.vn