Thứ năm,  29/02/2024

Hữu Lũng: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(LSO) – Với việc chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huyện Hữu Lũng đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Tằng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Cấp uỷ, chính quyền huyện luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện uỷ đều tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bên cạnh việc chọn cử cán bộ đi học ở tuyến trên, huyện chủ động mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ.

Một trong những điểm nổi bật của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Hữu Lũng là việc mở liên tục các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị (LLCT). Ngoài những lớp được mở theo chương trình của tỉnh, huyện đã chủ động mở thêm lớp bằng nguồn kinh phí xã hội hoá. Từ năm 2017 đến nay, huyện mở được 2 lớp trung cấp LLCT với 139 học viên học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Công tác giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Qua từng nhiệm kỳ, trình độ LLCT của cán bộ đã được nâng lên. Hiện nay, đối với cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban đều có trình độ trung cấp LLCT trở lên (hoặc đang theo học); đối với cấp xã, đội ngũ cấp uỷ có trình độ trung cấp LLCT trở lên đạt 55,8%, riêng đội ngũ bí thư cấp xã có trình độ trung cấp LLCT trở lên đạt 84,6%.

Lãnh đạo các xã, thị trấn tham gia tập huấn kiến thức về nông thôn mới

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng LLCT, công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng được các cấp uỷ, chính quyền huyện quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, huyện mở được gần 20 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua bồi dưỡng, trang bị thêm nhiều kiến thức, kĩ năng bổ ích, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Hà cho biết: Đảng uỷ xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức xã tham gia các lớp học nâng cao trình độ, nghiệp vụ, khích lệ các đồng chí nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ tham gia các khoá học đều được nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc được giao. Hằng năm, với cương vị là Bí thư Đảng uỷ xã, bản tôi cũng tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do huyện tổ chức. Qua đây, chúng tôi được bổ sung nhiều thông tin hữu ích, phục vụ cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, huyện Hữu Lũng đã chủ động rà soát, quan tâm đào tạo cán bộ diện quy hoạch. Theo đó, các cán bộ nằm trong diện quy hoạch sẽ được tham gia các khoá học riêng, đồng thời chọn cử theo học các khoá bồi dưỡng, học tập thực tế ở trong nước và nước ngoài để góp phần nâng cao năng lực, trình độ, tích luỹ kinh nghiệm.

Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, thời gian qua, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện được nâng lên, đáp ứng chuyên môn vị trí làm việc. Thời gian tới, huyện tiếp tục mở thêm các lớp cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí cấp uỷ viên, bí thư chi bộ, các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà huyện đã đặt ra.

PHƯƠNG DUNG