Thứ năm,  30/06/2022

Ðề xuất thêm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 30-8, Ðoàn công tá Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại Ðác Lắc về tình hình dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, chương trình xây dựng nông thôn mới và giải quyết dân di cư đến ngoài kế hoạch trên địa bàn.

Là tỉnh có đông đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 33% dân số trong toàn tỉnh, với 47 dân tộc anh em, Ðác Lắc đã có nhiều cố gắng quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn và đã đem lại những hiệu quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.

Ðoàn công tác thống nhất một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, theo đó cần duy trì và có thêm các chính sách tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giá, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững đối với các loại cây trồng, mặt hàng nông sản chủ lực và tăng định mức hỗ trợ đầu tư đặc thù cho khu vực Tây Nguyên; để nâng cao hiệu quả đầu tư từ các chương trình. Chính sách cho vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn; cần bố trí mức kinh phí hỗ trợ thỏa đáng, loại bỏ dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Mặt khác, tăng cường chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm khuyến khích người dân nâng cao ý thức tự giác, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Nhandan