Thứ ba,  05/07/2022

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 30-8, tại Nhà hát TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

Ðến dự chương trình có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Bình Minh, Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, Hà Nội và đông đảo văn nghệ sĩ, nhân dân Thủ đô.

Phát biểu ý kiến khai mạc chương trình, đồng chí Ðinh Thế Huynh nhấn mạnh, nêu bật ý nghĩa và bài học quan trọng của các sự kiện kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng chí nhấn mạnh: Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi vào cõi “Người Hiền”, để lại cho dân tộc ta, Ðảng ta một sự nghiệp vĩ đại và một di sản tinh thần vô giá, là tư tưởng và đạo đức của Người, nhất là bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện bất hủ, thể hiện tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của vị Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. 45 năm qua, Di chúc của Người đã soi đường, cổ vũ, động viên toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðồng thời, thấu hiểu sự gian khổ, vất vả, hy sinh của nhân dân trong cách mạng và trong kháng chiến, Người căn dặn Ðảng ta phải có kế hoạch thật tốt nhằm phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, nâng cao đời sống của nhân dân.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH ÐỨC

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình đúc kết ở tầm cao lý luận tổng kết thực tiễn về xây dựng Ðảng, về công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam với những chỉ dẫn vô cùng quý giá. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào sức mạnh đoàn kết, sự gắn bó mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, những nhân tố quyết định thắng lợi của xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định thắng lợi của cách mạng Việt Nam cần có sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân thế giới. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tình thương yêu bao la, sự quan tâm sâu sắc của vị lãnh tụ với hết thảy các tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, thương binh, gia đình liệt sĩ… Người căn dặn, Ðảng ta phải luôn chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, để mỗi người dân có điều kiện phát huy và cống hiến năng lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Người nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh nêu rõ: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiệt tác của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng, một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương, trân trọng con người, phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của nhân loại. Những điều căn dặn và mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc thật giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Những tư tưởng lớn, phẩm chất đạo đức sáng ngời và chủ nghĩa nhân văn trong Di chúc của Người mãi mãi soi đường cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh biểu dương đơn vị tổ chức, các văn nghệ sĩ tham gia chương trình và khẳng định: Thực hiện những lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm qua, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, dốc sức thực hiện Di chúc của Người, lập nên những thắng lợi vẻ vang trong từng giai đoạn cách mạng. Ðồng thời, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, Ðảng ta, nhân dân ta còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành những ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc.

Sau phát biểu khai mạc, các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã trình diễn một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đậm đà bản sắc dân tộc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðan xen giữa các tiết mục là những trích đoạn phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tình cảm của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu; quyết tâm của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc của Người, đi đến Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; tiến lên CNXH, giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Theo Nhandan