Thứ năm,  30/06/2022

Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

LSO-Ngày 3/9/2014, đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2014 và xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; tình hình nợ công và quản lý nợ công, nợ doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát do đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.600 tỷ đồng, đạt 81,6% dự toán, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu ngân sách năm 2014 ước thực hiện đạt 3.515 tỷ đồng, đạt 109,8% so với dự toán. Về tình hình chi ngân sách địa phương, trong 7 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện chi ngân sách đạt trên 3.151 tỷ đồng, đạt 54,4% so với dự toán tỉnh giao; ước thực hiện cả năm 2014 là trên 6.834 tỷ đồng, đạt 119,4%. Về tình hình vay trả nợ của địa phương giai đoạn 2011 – 2014, dư nợ cuối kỳ tính đến hết tháng 5/2014 là 729,8 tỷ đồng.

Về tình hình xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Bộ Tài chính giao cho tỉnh tổng thu ngân sách là 4.745 tỷ đồng; về chi ngân sách, Bộ Tài chính tạm xác nhận số liệu chi cân đối ngân sách địa phương là 4.878.783 triệu đồng.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm, cũng như chỉ ra những mặt thuận lợi, khó khăn, những tác động ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đưa ra các ý kiến, kiến nghị đóng góp sửa đổi đối với Luật Ngân sách Nhà nước; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Kiểm toán Nhà nước.

 
Đồng chí Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Lạng Sơn trong công tác thu ngân sách 2014. Đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và những khó khăn thách thức trong những tháng cuối năm 2014 và trong năm 2015 đối với tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, đồng chí đề nghị tỉnh cần triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp thực hiện thu ngân sách, nhất là công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn để đảm bảo thu ngân sách của tỉnh ngày càng hiệu quả và ổn định hơn; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác chi ngân sách và quản lý các nguồn chi ngân sách trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý nợ công và cần có sự đánh giá sát thực hơn về những khả năng trong công tác thu, chi ngân sách của tỉnh. Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đã tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn để báo cáo với Quốc hội xem xét, giải quyết.

ĐỖ HOẠT